Als je in je leven met een ingrijpend verlies en rouw te maken krijgt - en wie krijgt dat niet - dan vraagt dat veel energie en meer dan dat; de vanzelfsprekendheid van de dingen is verdwenen en je wordt gedwongen op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht. Er voltrekt zich een grote innerlijke verandering.

Of je nu een dierbare verliest, je baan of je gezondheid, het is een reis met vallen en opstaan. Gevoelens van onzekerheid, verdriet, onveiligheid en eenzaamheid wisselen elkaar af. Ook schuld, schaamte en woede kunnen ervaren worden. Zulke gevoelens zijn heel gewoon in een rouwproces, maar niet altijd makkelijk te hanteren, zeker niet wanneer het erg lang gaat duren en je weinig of geen herstel bemerkt. 

 

Een verlies kan geleidelijk en op een natuurlijke manier in het verdere leven verweven worden, maar wanneer dat niet zo gaat en het rouwproces stagneert, dan is het goed om hulp te zoeken. Door over het verlies te praten of het op een andere manier te uiten, kan de levensstroom weer op gang worden gebracht. 

 

In de begeleiding bij verlies en de veranderingen die zo'n ingrijpende gebeurtenis met zich meebrengen, ben ik met zachte kracht aanwezig om houvast te helpen vinden.

 

Ik ben ervaren in nazorg aan nabestaanden en als begeleider bij uitvaartplechtigheden.