In elke organisatie waar mensen werken of samenkomen kan ongewenst gedrag voorkomen of kunnen dilemma's rond integriteit ontstaan.

 

Wie geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag of getuige is van integriteitsschendingen kan behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon die ondersteunt door goed te luisteren, die helpt de situatie te verhelderen, meedenkt over mogelijke oplossingen en die zonodig als het zover komt, begeleidt bij het indienen van een klacht of het melden van een vermoeden van misstand. 


Eva Meter is extern vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen, opgeleid door BIOS/Nyenrode en Centrum Vertrouwenspersonen Plus en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. 

 

 

  

 

 

 

  

Eva is in te schakelen op alle niveau's in de organisatie voor preventie en begeleiding op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit en als sparringpartner bij dilemma's of morele vraagstukken.
  

 

Verder